ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Τεχνική Υποστήριξη

Η επιχείρηση Co.Ki.Ba δεν αρκείται στο να εξοπλίζει απλώς τις επιχειρήσεις της Νάξου. Παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης.

Αναλαμβάνει την παρουσίαση των μηχανών καφέ στους νέους πελάτες, την εκπαίδευση του barista με σκοπό την ταχύτερη εξυπηρέτηση και την καλύτερη παρασκευή των προϊόντων, και τέλος τη συντήρηση και επισκευή του εξοπλισμού.

Εξειδικευμένο και έμπειρο συνεργείο είναι διαθέσιμο καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, ώστε να ελέγχει, να συντηρεί, να καθαρίζει, να αλλάζει ανταλλακτικά και να παρέχει ό,τι απαιτείται για την καλύτερη λειτουργία των μηχανημάτων. Σε περίπτωση βλάβης ή απρόοπτης ζημιάς, η εταιρία Co.Ki.Ba αντικαθιστά άμεσα το χαλασμένο μηχάνημα, ώστε η επιχείρηση να συνεχίζει να δουλεύει κανονικά, σερβίροντας τον ίδιο νόστιμο καφέ Hausbrandt που έχουν συνηθίσει οι πελάτες της. Δεν είναι τυχαίο που η Co.Ki.Ba αποτελεί και την πιο αξιόπιστη λύση για τον επαγγελματία.

Τεχνική υποστήριξη παρέχεται επιπλέον σε παντός τύπου εξοπλισμούς εστίασης, ψύξης και συσκευές αερίου.

Enter your keyword